Het bepalen van de juiste waarde van bedrijfsonroerend goed is uitermate belangrijk.

In overleg met de opdrachtgever wordt het doel van de taxatie en de definitie van het waarde-begrip vastgesteld. Naar aanleiding hiervan kan een objectieve waarde-vaststelling worden gemaakt.

In de uitgebreide rapportages wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat belanghebbenden minder bekend zijn met de locatie en het object. De foto’s en de omschrijving zijn daarom net zo transparant als de waarde-onderbouwing.

Binc Bedrijfshuisvesting heeft een grote variëteit aan opdrachtgevers met diverse achtergronden. Vanuit de vastgoedsector zijn dat onder meer particuliere- en institutionele beleggers. In de financiële sector zijn dat vastgoedfinanciers  en overige financieringsinstellingen.

Aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI). TMI is toon- aangevend als het om de kwaliteitsstandaard gaat. Taxateurs kunnen hiermee op uniforme wijze, volgens vaste uitgangspunten waarderen en over veel data beschikken.

Nog steeds trots op de titel  “beëdigd makelaar in onroerende zaken”, nu met kennis van zaken conform de huidige regelgeving gecertificeerd bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor Bedrijfsmatig Vastgoed.