Heldere en praktische adviezen over complexe vastgoed vraagstukken, gebaseerd op de nieuwe vastgoed realiteit van het moment, dat kunt u van Binc Bedrijfshuisvesting verwachten. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de toekomst perspectieven van het vastgoed en de opdrachtgever.

De adviezen hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen als: kopen of huren, productinnovatie, portefeuille- en beleggingsstrategie, locatiescan of huisvestingsadvies. Ook begeleiding bij onderhandelingen van transacties in wording, of heronderhandeling bij bestaande huurcontracten behoren tot de mogelijkheden. Tenslotte biedt Binc Bedrijfshuisvesting ondersteuning bij onderzoek naar de mogelijkheden incourant vastgoed te herpositioneren.